מה בסך הכול ביקשנו? שוויון הזדמנויות?

21/05/2013

לעיתים אני תוהה ביני לבין עצמי, מדוע אנו ציבור הנכים, המוגבלים בישראל צריכים להענש פעמיים? אנו, שמתמודדים יום יום ולילה לילה, 365 ימים בשנה ובכל השנים במגבלות הפיזיות שלנו, שמקשים לנו את החיים, נאלצים בנוסף להתמודד מול המוסדות השלטוניים הרשמיים של המדינה ובכלל, על זכויותינו.

מדוע זה מגיע לנו? לא די לנו במצוקותינו האמיתיות שאנו מנסים להצניעם? מדוע אנו צריכים להילחם יום יום ושעה שעה, מול הביורוקרטיה ומול אנשים אדישים ולא אכפתיים לבעיותינו?

מזה שנים, שאנו ציבור הנכים בישראל, מוכיחים פעם אחר פעם בכל מקום, בכל אתר ובכל הזדמנות, כי אנו לא רוצים טובות מאיש. אנו לא רוצים לקבץ נדבות ולא לקבל תרומות. אנו רוצים, פשוט מאוד להשתלב בחברה הישראלית הבריאה כמו כולם. אנו רוצים שוויון בנטל כמו גם שוויון בזכויות כמו גם שוויון בהזדמנויות, כפי שהדבר ניתן לכלל הציבור.

שוויון בהזדמנויות הוא הכרח מחייב ולא טובה של מן דהו היושב בראש הפירמידה ומחליט עבורנו. שוויון הזדמנויות, זה אומר שיש לתת לנכים ולמוגבלים הזדמנות שווה, כמו לאוכלוסיה הבריאה, להשתלב בכל דבר ועניין בכל מכרז בכל מקום בכל נושא. לא ייתכן שבגלל שאני נכה ימנע ממני הדבר להגיע למקום מסיים או להתקבל למקום מסוים.

אם זה קורה וזה קורה הרבה, זו אפליה לרעה של ציבור בן 800,000 אלף מוגבלים בישראל! כשאני כותב את הדברים אני תוהה וזועק עד כמה זה יכול להיות בלתי נסבל. ממש כך! ולא רק שאין נותנים לנו הזדמנות שווה, אלא יש כאלה, בעזות מצח ובחוצפה שלא תתואר מעיזים להציג אותנו, הנכים כציבור נצלן המבקש כביכול לסחוט את הציבור הבריא בישראל. הבל הבלים! דברי הבל ורעות רוח של ממש!

ציבור הנכים בישראל הוא ציבור חיובי ובעל ערך מוסף לחברה בישראל ובכלל בכל תחום ועניין. על אף הקשיים, שמערימים עלינו הוכחנו, פעם אחר פעם את תרומתנו הרבה והחשובה לחברה הישראלית כולה. הגענו בזכות ולא בחסד להישגים בתחומים רבים: בספורט הישגי ועממי, בפעילות התנדבותית רבת היקף, ביצירה ועבודה בתחומים רבים (אם בכל זאת אפשרו לנו להשתלב..).

וכל זאת מבלי שניתנו לנו כל הכלים והתנאים המגיעים לנו כדי לפעול בעמדת זינוק שווה כמו לכלל האוכלוסייה.

בקשתנו הפשוטה צנועה ביותר ובסיסית שאין צודקת ממנה- תנו לציבור הנכים הזדמנות שווה כמו לכלל הציבור! זה הכול! זה פשוט וזה קל.

אני תקווה שהכנסת החדשה אליה נכנסו צעירים רבים ומוכשרים עם רוח חדשה ורצון לשנות סדרי עדיפויות, יתנו דעתם גם בנושא זה למען שוויון בנטל ושוויון הזדמנויות, גם לנכים! ובא לציון גואל אמן ואמן.

בברכה

משה בסעד מנכ"ל.